Stockholm är den största lokalavdelningen inom Sveriges läkarförbunds studentorganisation, Sveriges läkarförbund Student. Du som är läkarstudent vid Karolinska institutet är välkommen som medlem.

Vi är ett studentfackligt organ och vår huvuduppgift är att försvara dina intressen som läkarstudent och att verka opinionsbildande till förmån för framtidens läkare. Tillsammans med de andra lokalavdelningar, utlandsavdelningen och förbundsstyrelsen arbetar vi för en bättre läkarutbildning och vi slår vakt om dina rättigheter och möjligheter på arbetsmarknaden och inom forskningsverksamhet.

Finns det någon särskild fråga som du tycker att vi borde driva? Kontakta oss!

Comments are closed.